Signalni kablovi

Oznaka Opis
YSLY Signalni fleksibilni kabl izolovan i oplašten PVC-om
YSLCY Signalni fleksibilni kabl izolovan PVC-om, sa Cu zaslonom i PVC plaštom
H05VV5-F Signalni fleksibilni kabl izolovan i oplašten PVC-om otpornim na ulje
H05VVC4V5-K Signalni fleksibilni kabl izolovan PVC-om, s unutarnjim plaštom, Cu zaslonom i spoljnim PVC plaštom otpornim na ulje
YSLY-CY Signalni fleksibilni kabl izolovan PVC-om, s unutarnjim plaštom, Cu zaslonom i spoljnim PVC plaštom
YSLY-SY Signalni fleksibilni kabl izolovan PVC-om, s unutarnjim plaštom, opletom od èeliènih žica i spoljnim PVC plaštom
YSLY-EB Signalni fleksibilni kabl izolovan PVC-om, s PVC plaštom plave boje, za Ex zone
YSLCY-EB Signalni fleksibilni kabl izolovan PVC-om, sa Cu zaslonom i PVC plaštom plave boje, za Ex zone
LIHXH Savitljiv kabl sa umreženom izolacijom i poboljšanim osobinama u sluèaju požara
LiHXCHX Savitljiv kabl sa umreženom izolacijom i električnom zaštitom i poboljšanim osobinama u slučaju požara
LiHXHX FE180 Savitljiv kabl sa umreženom izolacijom i električnom zaštitom i poboljšanim osobinama u slučaju požara do 180 minuta
LiHXCHX FE180 Savitljiv kabl sa umreženom izolacijom sa (C) ili bez električne zaštite i poboljšanim osobinama u slučaju požara naročito je pogodan za napajanje opreme koja mora da radi u toku požara (električne pumpe, protivpožarni sistemi)
LiHH Savitljiv kabl sa poboljšanim osobinama u slučaju požara

Signalni kablovi