Optički kablovi

Oznaka Opis
J-V(ZN)H Tight buffer kabl za unutarnju primenu, s aramidnim ojačanjem, vodonepropusan, s bezhalogenim plaštom
J-V(ZN)HH Break-out kabl za unutarnju primenu, s 2 - 24 svetlovodna vlakna u fi-2 mm jediničnim kablovima
U-DQ(ZN)BH Central loose tube, svjetlovodni kabel za univerzalnu primjenu, s ojačanjem i zaštitom od glodara
A-DQ(ZN)2Y Optički kabl s použenim labavim cevima (stranded loose tube) za spoljnu primenu
A-DQ(ZN)B2Y Optički kabl s centralnom labavom cevi (central loose tube) za spoljnu primenu, s ojačanjem i zaštitom od glodara
A-DQ(ZN)B2Y Optički kabl s použenim labavim cevima (stranded loose tube) za spoljnu primenu, s ojačanjem i zaštitom od glodara
Figure 8 Samonosivi optički kabl s použenim labavim cevima (stranded loose tube) za spoljnu primenu, s nosivim čeličnim užetom

Optički kablovi