Negorivi (halogen free) kablovi

Oznaka Opis
H05Z-K, H07Z-K Bezhalogeni finožični provodnik, poboljšanih svojstava za slučaj požara
NHXMH Bezhalogeni instalacijski kabl 300/500 V, poboljšanih svojstava za slučaj požara
HSLH Bezhalogeni signalni kabl, poboljšanih svojstava za slučaj požara
HSLCH Bezhalogeni signalni kabl s koncentričnim zaštitnim Cu provodnikom, poboljšanih svojstava za slučaj požara
N2XH Bezhalogeni energetski i signalni 0,6/1 kV kabl, poboljšanih svojstava za slučaj požara
N2XCH Bezhalogeni energetski i signalni 0,6/1 kV kabl, s koncentričnim zaštitnim Cu provodnikom, poboljšanih svojstava za slučaj požara
NHXH FE180/E30 Bezhalogeni energetski i signalni 0,6/1 kV kabl, poboljšanih svojstava za slučaj požara, s očuvanom električnom funkcionalnošću 30 minuta
NHXH FE180/E90 Bezhalogeni energetski i signalni 0,6/1 kV kabl, poboljšanih svojstava za slučaj požara, s očuvanom električnom funkcionalnošću 90 minuta
NHXCH FE180/E30 Bezhalogeni energetski i signalni 0,6/1 kV kabl, s koncentričnim zaštitnim Cu provodnikom, poboljšanih svojstava za slučaj požara, s očuvanom električnom funkcionalnošću 30 minuta
NHXCH FE180/E90 Bezhalogeni energetski i signalni 0,6/1 kV kabl, s koncentričnim zaštitnim Cu provodnikom, poboljšanih svojstava za slučaj požara, s očuvanom električnom funkcionalnošću 90 minuta
TOXFREE E90 RZ1-K SZ1-K Fleksibilni bezhalogeni energetski 0,6/1 kV kabl, poboljšanih svojstava za slučaj požara, s očuvanom električnom funkcionalnošću 90 minuta

negorivi kablovi