Brodski kablovi

Oznaka Opis
BXO-HFTG Brodski teškogorivi kabl bez halogena 0,6/1 kV
BXO-HFVO Brodski vatrootporni kabl bez halogena 0,6/1 kV
BXOZO-HFTG Brodski teškogorivi kabl bez halogena, s armaturom, 0,6/1 kV
BXOZO-HFVO Brodski vatrootporni kabl bez halogena, s armaturom, 0,6/1 kV
TBXOZO-HFTG Telekomunikacioni brodski teškogorivi kabl bez halogena, s armaturom, 250 V
TBXOZO-HFVO Telekomunikacioni brodski vatrootporni kabl bez halogena, s armaturom, 250 V

Brodski kablovi