• darkblurbg
  Dobrodošli na našu web stranu
  Veleprodaja svih vrsta kablova za različite primene i namene
 • darkblurbg
  Energetski kablovi 1-35 kV
  Podzemni kablovi niskog i srednjeg naponskog nivoa
 • darkblurbg
  Gumeni i rudarski kablovi
  Fleksibilni kablovi za teške uslove rada
 • darkblurbg
  Solarni paneli
  Automatika solarnih panela
  Prateća oprema

Sobim Energy je trgovačko preduzeće koje se bavi veleprodajom svih vrsta kablova i elektromaterijala.

Dobavljači, distribucije i zastupništva

Zvaničan smo distributer fabrike Novkabel AD Novi Sad.


Ostale reference
Novkabel

Neki od naših klijenata

Hotel Theater Belgrade
RB Kolubara
TE Kolubara
Koridor 10
Hotel Vozarev Beograd
Kontrola leta Niš
Mikro kontrol
Novkabel